Lokale ondernemers

Sinds 1997 woon ik in het dorp Loppersum en levert mijn bedrijf van daaruit automatiseringsdiensten voor het MKB in Stad en Ommeland. In die functie kom ik in huis bij een breed scala bedrijven in het bevingsgebied en maak ik mee hoe zij in de dagelijkse praktijk met deze problematiek te maken hebben, wat hun ervaringen en hun kansen zijn.

Tot voor kort ben ik secretaris geweest van de Bedrijvenvereniging Loppersum en bestuurslid van de Stichting Platform ‘t Noorden, een samenwerkingsverband van bedrijven en bedrijfsorganisaties in de regio. Op dit moment vertegenwoordig ik de lokale ondernemers in diverse overlegsituaties met overheden, dorpsverenigingen en dergelijke.

Als ‘ervaringsdeskundige’ op het gebied van bevingsschade en de procedures rondom de afwikkeling daarvan, alsmede de diverse daaruit voortvloeiende regelingen (zowel in eerste als tweede hand) hoop ik een bijdrage aan het Groninger Gasberaad te kunnen leveren ten behoeve van de MKB ondernemers in ons gebied, die mijns inziens tot dusver nogal buiten beeld zijn gebleven. Aan deze voor het leven in onze regio zo belangrijke groep hoop ik een stem en een gezicht te kunnen geven.

Delen