Sociale partners

Peter Rozema vertegenwoordigt het CNV in het Groninger Gasberaad. Peter is geboren in Usquert, opgegroeid in Winsum en hij woont in de stad Groningen. Hij is nauw verbonden en erg betrokken bij alle ontwikkelingen rondom Stad en Ommeland. Zo is hij namens het CNV bestuurder bij het Regionaal Werkbedrijf Groningen en heeft hij door zijn reguliere werkzaamheden veel kennis van en ervaring in de regionale arbeidsmarkt.

Zijn betrokkenheid bij het Groninger Gasberaad is natuurlijk het bewaken van een zo goed mogelijk afhandeling van de aardbevingsschade. Peter: “Ik vind de leefbaarheid in Groningen van essentieel belang, leefbaarheid waarbij iedereen een goede toekomst heeft met voldoende werkgelegenheid, zodat het aantrekkelijk blijft om hier te wonen en te werken. Bedrijven moeten weer mogelijkheden en kansen zien om te durven investeren. Hierdoor ontstaat er weer werkgelegenheid in de regio. Dit kan onder meer door een goede visie op de toekomst, dit is te bereiken door een goede samenwerking tussen en overleg met alle partners in onze regio. Ik wil me binnen het Groninger Gasberaad hiervoor inzetten. Onze provincie Groningen is de mooiste provincie van ons land en dat moeten we zo houden en versterken.”

Richard van der Wal

Richard van der Wal is vakbondsbestuurder Lokaal & Regionaal bij FNV voor de Noordelijke regio.

“De consequenties van de gaswinning, de wijze van afhandeling van de schade aan huizen, bedrijfsgebouwen en monumenten, levert voor inwoners in de regio veel problemen op. FNV is lid van het Groninger Gasberaad om mee te helpen aan het leefbaar houden van de regio. We willen bijdragen aan een toekomst waar inwoners vertrouwen hebben in de afhandeling en de uitvoering van de herstelwerkzaamheden. Als belangenbehartiger zijn zowel de kwaliteit van werkgelegenheid, als de economische ontwikkeling belangrijke aandachtspunten.”

Delen