Uit het beraad – Rutte, nou doe je het wéér!? 

“Ongekend onrecht” was de titel van het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Alleen al uit deze ongetwijfeld zorgvuldig gekozen titel werd duidelijk dat dit niet zonder gevolgen kon blijven. […]

Uit het beraad – januari 2021

Het afgelopen jaar zal in veel opzichten de geschiedenis in gaan als een keerpunt. Voor het eerst kreeg ons land te maken met een nationale crisis waarvoor alles uit de […]

Uit het beraad – Boudel op rieg

De afgelopen maanden zijn we vooral bezig geweest met een zelf opgelegde, onmogelijke opgave: het op een rij zetten van alles wat speelt binnen het gaswinningsdossier. Dit is geland in […]

Uit het beraad – 18 maart 2020

Misschien denkt u: wat moet ik met deze nieuwsbrief? Ik heb wel even wat anders aan mijn hoofd! Of misschien denkt u: een Coronavrije nieuwsbrief, hoe fijn is dat? Maar […]

Uit het beraad: Loopjongens van de minister

Vorige week presenteerde de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) een conceptrapport aan de maatschappelijke organisaties: Gasberaad en GBB. In het rapport ‘Aanpak Gezondheidsgevolgen Aardbevingen’ constateert de GGD dat de gezondheidsproblemen breed spelen […]

Uit het beraad: Kunt u het nog uitleggen?

U verwacht misschien dat we in deze nieuwsbrief nauwkeurig uiteenzetten wat het Gasberaad vindt van de databases onder het zogenaamde HRA-model, de gebruikte data, de wijze van verwerking de uitkomsten […]

Uit het beraad

“Alle bestuurlijke afspraken en toezeggingen ten spijt is het grootste gebrek in de versterkingsoperatie tot nu toe het gevoel voor urgentie. De gevolgen van de gaswinning in onze provincie voltrekken […]

Delen